O nás

Zaoberáme sa poskytovaním právnej a finančnej pomoci účastníkom dopravnej nehody ako i pozostalým , ktorí sa ocitli v ťažkej nepriaznivej životnej a finančnej situácií, spôsobenej v dôsledku dopravnej nehody.

Získavame pre nich najvyššie možné odškodnenie od poisťovní :

 • ujma na zdraví (bolestné)
 • sťaženie spoločenského uplatnenia
 • vecná škoda (škoda na motorovom vozidle)
 • nemajetková ujma
 • jednorazové vyrovnanie,
 • úrazový príplatok, úrazová renta, strata na zárobku /ušlý zisk
 • náklady na liečenie
 • náklady na lieky
 • náklady na rehabilitačnú a kúpeľnú starostlivosť
 • náklady na nákup ortopedických a protetických pomôcok
 • náklady na nákup zdravotníckeho materiálu
 • náklady na cestovné – MHD, OMV
 • náklady spojených s pohrebom

Všetky náklady (náklady na liečenie, náklady na lieky, náklady na rehabilitačnú a kúpeľnú starostlivosť, náklady na nákup ortopedických a protetických pomôcok, náklady na nákup zdravotníckeho materiálu, náklady na cestovné – MHD, OMV) sú klientovi vyplácané v plnej výške, odmena za tieto nároky nám neprináleží.

Pre klientov zabezpečujeme kompletný servis od prijatia žiadosti až po vyplatenie poistného plnenia – odškodného.

Zastupujeme nielen poškodených na zdraví, ale aj pozostalých, ktorí pri dopravnej nehode prišli o svojich blízkych. Našim záujmom je získanie všetkých zákonných nárokov poškodených – v adekvátnej výške a v čo najkratšom možnom čase.

Našich klientov zastupujeme aj na súdnych pojednávaniach našim firemným právnikom.