Naše prednosti

  • Byť klientovi neustálou oporou a poskytovať mu odbornú pomoc a aj právne znalosti
  • Konať vždy v záujme klientov
  • Transparentnosť
  • Ochota
  • Podpora
  • Poctivosť
  • Podnikavosť
  • Vzájomný rešpekt
  • Otvorenosť
  • Odbornosť

Klient neplatí nikdy nič vopred, odmenu za poskytnuté služby si uplatňujeme až po získaní odškodnenia z poisťovne vinníka. Odmena nám prináleží len v tom prípade, ak bude poskytnuté poistné plnenie z poisťovne vinníka. Klientom pomáhame kvalifikovane a účinne a riadime sa heslom konať vždy v záujme klienta