Naši klienti

  • Pomáhame účastníkom dopravnej nehody poškodeným na zdraví pri dopravnej nehode – vodič, spolujazdec, cestujúci, cyklista, motorkár, chodec.
  • Pomáhame pozostalým, ktorí prišli o svojich blízkych pri dopravnej nehode.
  • Pomáhame bez ohľadu na to, či sa nehoda stala na Slovensku, alebo v zahraničí.
  • Pomáhame aj niekoľko rokov po tom, čo sa nehoda stala.
  • Pomáhame aj v prípade, keď páchateľ ušiel z miesta čina, prípadne je páchateľ neznámy, musí byť podložené záznamom z polície.