Odškodné

ZA NEHODU, získavanie a vymáhanie odškodného

Naša spoločnosť sa zaoberá získavaním náležitého odškodného pre účastníkov dopravných nehôd, ktorí utrpeli ujmu na zdraví. Spolupracujeme so špecializovanými advokátskymi kanceláriami na národnej i medzinárodnej úrovni a tiež s posudkovými lekármi po celom Slovensku. Toto umožňuje poskytovanie pomoci ako Slovákom, ako aj občanom iných štátov. Naším cieľom je ponúkať najvyššiu kvalitu služieb a riadiť sa výhradne záujmami klienta. Pre našich klientov zabezpečujeme kompletný servis od prijatia žiadosti až po vyplatenie primeraného odškodného. Od začiatku svojej činnosti sme pomohli už mnohým klientom.

Prednosťami spoločnosti sú: 

  • Byť klientovi oporou a poskytovať mu odbornú pomoc aj právne znalosti
  • Poctivosť
  • Otvorenosť a transparentnosť
  • Vzájomný rešpekt
  • Konanie v záujme klientov
  • Podnikavosť a dosiahnutie úspechov vďaka našim zamestnancom