Naše služby

  • Vypracovanie bezplatnej analýzy odškodnenia.
  • Efektívne (mimosúdne) uplatnenie nárokov u poisťovateľa.
  • Priame (mimosúdne) zastupovanie pred poisťovateľom.
  • Posúdenie už uplatnených nárokov na odškodnenie (aj vyplatených).
  • Kontrolu a prípadnú korekciu rozhodnutia poisťovateľa o odškodnení.
  • V prípade potreby – zabezpečenie právneho zastúpenia (naši zmluvní partneri).